Przedsiębiorstwo Robót Elektryczno - Montażowych
"INEL" Sp. z o.o.K O N T A K T
Przedsiębiorstwo Robót Elektryczno - Montażowych "INEL" Sp. z o.o.

ul. Lęborska 3
80-386 Gdańsk

tel. (0-58) 511-09-77
fax. (0-58) 511-09-79


e-mail: inel (at) prem-inel.pl

Uwaga w adresie należy zamienić (at) na @ oraz usun±ć spacje!


Copyright 2003 Przedsiębiorstwo Robót Elektryczno - Montażowych "INEL" Sp. z o.o. & INTERIA.PL